Trung tâm đưa khách vào ban ngày Corvallis

CDDC cần bạn giúp đỡ! Hãy quyên góp trực tuyến của bạn ngay hôm nay.

Nhà

Bạn được chào đón ở đây!

Corvallis Daytime Drop-in Centre (CDDC) là một trung tâm tài nguyên dựa vào cộng đồng cung cấp thông tin, giới thiệu và các dịch vụ trực tiếp cho những người gặp tình trạng vô gia cư và nghèo đói ở Quận Benton và hơn thế nữa. 

Được chụp và chỉnh sửa bởi Koté Green, 2020

Tham gia danh sách email của chúng tôi!

Nhận thông tin cập nhật về Thả vào Ban ngày của Corvallis trong hộp thư đến của bạn. Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây:

Xử lý…
Thành công! Bạn & #039; có trong danh sách. Cảm ơn bạn!
viTiếng Việt