Trung tâm đưa khách vào ban ngày Corvallis

Podcast Local Folks: Giúp đỡ những người vô gia cư Tập 4

Từ KBOO, Bob Madar tổ chức Podcast Local Folks.
Phần 3 tập trung vào Trung tâm thả khách vào ban ngày Corvallis.

Nghe tập 4:

Bấm vào đây để đi đến nghe vào podcast trên KBOO

Tìm hiểu thêm về podcast của Bob Madar Người địa phương và KBOO tại đây

Để lại một câu trả lời

viTiếng Việt
%d