Trung tâm đưa khách vào ban ngày Corvallis

CDDC cần bạn giúp đỡ! Hãy quyên góp trực tuyến của bạn ngay hôm nay.

Trí tuệ từ đường phố

Phim ngắn và bài nói về khả năng phục hồi và nguồn gốc của tình trạng vô gia cư

Thứ Năm, ngày 21 tháng 11, mở cửa lúc 7:00 tối
tại Nhà hát Whiteside ở Corvallis
Nhập học: $5 được đề xuất quyên góp

Trí tuệ từ đường phố 2019 được tài trợ bởi CorvallisHousingFirst.org, Dự án Khả năng phục hồi, CDDC, Dịch vụ Y tế Samaritan và CHANCE, cho Tuần lễ Nhận thức về Nạn đói & Vô gia cư.

Để lại một câu trả lời

viTiếng Việt
Các blogger %d thích điều này: