Trung tâm đưa khách vào ban ngày Corvallis

Quận Benton và CDDC

Cảm ơn nhà quay phim Tom Fuller và Cán bộ Thông tin Công cộng Quận Benton Cody Grogan. Video này là một cái nhìn tổng quan về hàng ngày của chúng tôi tại Trung tâm Drop-in, những vị khách mà chúng tôi sẽ phục vụ cũng như đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên tuyệt vời, những người đã biến mọi thứ trở nên khả thi.

Trí tuệ từ đường phố

Phim ngắn và nói về khả năng phục hồi và cội nguồn của tình trạng vô gia cư Thứ Năm, ngày 21 tháng 11, mở cửa lúc 7:00 tối tại Nhà hát Whiteside ở Corvallis Vé vào cửa: $5 đề xuất quyên góp Trí tuệ từ đường phố 2019 được tài trợ bởi CorvallisHousingFirst.org, Dự án phục hồi, CDDC , Dịch vụ Y tế Samaritan, và CHANCE, cho Tuần lễ Nhận thức về Nạn đói & Vô gia cư.

viTiếng Việt