Trung tâm đưa khách vào ban ngày Corvallis

Quận Benton và CDDC

Cảm ơn nhà quay phim Tom Fuller và Cán bộ Thông tin Công cộng Quận Benton Cory Grogan. Video này là một cái nhìn tổng quan về hàng ngày của chúng tôi tại Trung tâm Drop-in, những vị khách mà chúng tôi sẽ phục vụ cũng như đội ngũ nhân viên và tình nguyện viên tuyệt vời, những người đã biến mọi thứ trở nên khả thi.

Để lại một câu trả lời

viTiếng Việt
%d