Trung tâm đưa khách vào ban ngày Corvallis

CDDC hy vọng sẽ trở thành Trung tâm Điều hướng chính thức cho Quận Benton

Trong năm mới này, Trung tâm Đăng ký Ban ngày Corvallis đang tìm cách trở thành Trung tâm Điều hướng chính thức cho Quận Benton. Xem bài viết này từ Corvallis Gazette Times về quy trình và tầm nhìn:

Tổ chức phi lợi nhuận Corvallis có thể đóng vai trò lớn hơn trong cuộc khủng hoảng vô gia cư, Cody Mann, Corvallis Gazette Times, ngày 9 tháng 1 năm 2023

Để lại một câu trả lời

viTiếng Việt
%d