Trung tâm đưa khách vào ban ngày Corvallis

CDDC hy vọng sẽ trở thành Trung tâm Điều hướng chính thức cho Quận Benton

Trong năm mới này, Trung tâm Đăng ký Ban ngày Corvallis đang tìm cách trở thành Trung tâm Điều hướng chính thức cho Quận Benton. Xem bài viết này từ Corvallis Gazette Times về quy trình và tầm nhìn: Tổ chức phi lợi nhuận của Corvallis có thể có vai trò lớn hơn trong cuộc khủng hoảng vô gia cư, Cody Mann, Corvallis Gazette Times, ngày 9 tháng 1 năm 2023

Giám đốc điều hành CDDC mới

CDDC có Giám đốc Điều hành Mới Chào mừng Allison Hobgood! Kể từ khi thành lập, Drop-in Center đã là một tổ chức hoạt động tình nguyện. CDDC kỷ niệm thực tế rằng tổ chức của chúng tôi đã trưởng thành và phát triển vượt bậc về năng lực “làm tất cả” mà không cần quản lý chuyên nghiệp. Một khoản tài trợ hào phóng từ Quỹ Cộng đồng Oregon và các quỹ phù hợpTiếp tục đọc “New CDDC Executive Director”

viTiếng Việt